dlakierowcy.info
miniatura ŠKODA Š760 z wczesnych lat 70
miniatura ŠKODA Š781 - zarys z 1979 roku
miniatura Pierwszy prototyp programu Š780 ukończono w kwietniu 1980 roku
miniatura Š781 z 1983 roku