Dla kierowcy

Jak dobrze wybrać fotelik tyłem do kierunku jazdy?
Rodzice, którzy chcą podróżować z dzieckiem od pierwszych jego dni, doskonale zdają sobie sprawę, że niezbędnym elementem wyprawki będzie odpowiednio dobrany fotelik.  Niezwykle ważne jest to, aby nie tylko był prawidłowo ustawiony, ale również zapewniał całkowite bezpieczeństwo i spełniał wszelkie wymogi. Dlaczego lepiej wybrać fotelik tyłem do kierunku jazdy? Jakie rodzaje można wyróżnić? Wszystko wyjaśni się po przeczytaniu tego tekstu!
Producent fotelików samochodowych - artykuł na temat bezpieczeństwa i wygody
Foteliki samochodowe dla dzieci to niezbędny element wyposażenia każdego rodzica. Podróże samochodem mogą być nie tylko nudne, ale również niebezpieczne, zwłaszcza jeśli dziecko nie jest zabezpieczone odpowiednio.

(aktualizacja: 16.12.2021)

Przepisy ogólne

Ruch drogowy

Zasady ogólne
Ruch pieszych
Zasady ogólne
Włączanie się do ruchu
Prędkość i hamowanie
Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
Wymijanie, omijanie i cofanie
Wyprzedzanie
Przecinanie się kierunków ruchu
Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
Holowanie
Ruch pojazdów w kolumnie
Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych
Ruch zwierząt

Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Przepisy porządkowe
Zatrzymanie i postój
Używanie świateł zewnętrznych
Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Pojazdy

Warunki techniczne pojazdów
Homologacja
Dopuszczenie jednostkowe pojazdu
Dopuszczenie indywidualne WE pojazdu
Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu
Centralna ewidencja pojazdów
Krajowy Punkt Kontaktowy
Profesjonalna rejestracja pojazdów
Badania techniczne pojazdów

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Centralna ewidencja kierowców
Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych
Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego

Kontrola ruchu drogowego

Uprawnienia Policji i innych organów
Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych
Zatrzymywanie praw jazd i pozwoleń oraz cofanie i przyznawanie uprawnień do kierowania pojazdami
Kary pieniężne za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu

Inne

Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kary pieniężne
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe

Załączniki

Załącznik nr 1 - Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
Załącznik nr 2 - Kategorie pojazdów


Polityka Prywatności