Formularz kontaktowy

Treść

Twój adres e-mail


Wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Oznacza początek drogi bez przejazdu.
Znak D-39a „opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Polityka Prywatności