Lista znaków drogowych

Kategoria znaków
Znaleziono wszystkich: 46
opisznak
Znak B- 1 Zakaz ruchu w obu kierunkach
Znak B- 2 Zakaz wjazdu
Znak B- 3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych
Znak B- 3A Zakaz wjazdu autobusów
Znak B- 4 Zakaz wjazdu motocykli
Znak B- 5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
Znak B- 6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych
Znak B- 7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą
Znak B- 8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
Znak B- 9 Zakaz wjazdu rowerów
Znak B-10 Zakaz wjazdu motorowerów
Znak B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych
Znak B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych
Znak B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Znak B-13A Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
Znak B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
Znak B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m.
Znak B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m.
Znak B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m.
Znak B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t.
Znak B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t.
Znak B-20 STOP
Znak B-21 Zakaz skrętu w lewo i zawracania
Znak B-22 Zakaz skrętu w prawo i zawracania
Znak B-23 Zakaz zawracania
Znak B-24 Koniec zakazu zawracania
Znak B-25 Zakaz wyprzedzania
Znak B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Znak B-27 Koniec zakazu wyprzedzania
Znak B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Znak B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Znak B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
Znak B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
Znak B-32 Stój - kontrola celna
Znak B-33 Ograniczenie prędkości
Znak B-34 Koniec ograniczenia prędkości
Znak B-35 Zakaz postoju
Znak B-36 Zakaz zatrzymywania się
Znak B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste
Znak B-38 Zakaz postoju w dni parzyste
Znak B-39 Strefa ograniczonego postoju
Znak B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju
Znak B-41 Zakaz ruchu pieszych
Znak B-42 Koniec zakazów
Znak B-43 Strefa ograniczonej prędkości
Znak B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości
Kanał RSS dla tej listy
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów
Zabrania wjazdu na drogę samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, siodłowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Znak ten dotyczy także pojazdów specjalnych o masie przekraczającej 3,5 tony, chyba że znak określa większą masę pojazdu.
Polityka Prywatności