Humor drogowy:)

temat: kierowca

Nie pamiętam dokładnie okoliczności wypadku, ponieważ byłem kompletnie pijany. W celu uzyskania dalszych szczegółów proszę zwracać się do policji.


data ostatniej modyfikacji: 2008-10-09 22:03:36
Komentarze
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym
Polityka Prywatności