Szkot zatrzymuje taksówkę i pyta:
- Ile kosztuje przejazd na dworzec?
- 2 szylingi.
Taksówka jedzie dalej, a Szkot biegnie za nią przez kilkaset metrów i znowu ją zatrzymuje. Zadyszany pyta:
- A teraz?
- Teraz 4 szylingi.
- Jeszcze drożej? Dlaczego?
- Bo dworzec jest w przeciwnym kierunku...
- Na czym polega bezstresowe szkolenie kierowców?
- Kursant ma jeździć tak, żeby się instruktor nie stresował.

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Jak oddać auto na złom

Kiedy nasze auto jest stare, niewiele warte, a wręcz niesprzedawalne, najprostszym sposobem pozbycia się go jest oddanie na złom. W wielu krajach, niebawem może i w Polsce, złomowanie starego samochodu powoduje premię ( np. w Niemczech 2,5 tys. euro), przy zakupie nowego. Jak więc oddać auto na złom ?

Pojazdy wycofane z eksploatacji przyjmują stacje demontażu upoważnione przez wojewodów. Zacząć powinniśmy od znalezienia najbliższego auto złomu i pewnych negocjacji.

Oddanie auta na złom nie zawsze jest proste, a w dodatku może być kosztowne. Chcąc oddać auto na złom, powinniśmy najpierw znaleźć stację demontażu upoważnioną przez wojewodę do wydawania zaświadczeń o przyjęciu auta do kasacji. Sprawę złomowania aut reguluje ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dziennik Ustaw nr 25 z 2005 r., poz. 202).

Gdy już znajdziemy najbliższy auto - złom, warto spróbować dowiedzieć się przez telefon, czy musimy dostarczyć auto sami. Zdarza się bowiem często, że stacje demontażu oferują bezpłatny odbiór auta własną lawetą. Dowiedzmy się też, czy będziemy musieli ponieść koszty przetworzenia części niemetalowych. Istotne jest także, czy to szrot zapłaci nam za złom, czy też to my będziemy musieli zapłacić za zniszczenie auta. Niektóre stacje demontażu pojazdy kompletne przyjmują bezpłatnie, zaś w przypadku dostarczenia pojazdu niekompletnego wymagają dopłaty za każdy brakujący kilogram. Za pojazd w dobrym stanie i kompletny, który został dostarczony przez właściciela na szrot we własnym zakresie, niektóre stacje demontażu są skłonne zapłacić według indywidualnej wyceny uzgodnionej z właścicielem wraka.

Do skasowania pojazdu potrzebne są też dokumenty, takie jak: dowód rejestracyjny lub dokument potwierdzający dane pojazdu, np., zaświadczenie wydane przez Wydział Komunikacji w przypadku zatrzymania dowodu przez Policję, umowa kupna potwierdzona w Urzędzie Skarbowym: w razie nie przerejestrowania pojazdu po kupnie czyli gdy pojazd figuruje na poprzedniego właściciela. W przypadku współwłasności lub w przypadku nieobecności właściciela należy przedstawić pisemne upoważnienie od właściciela. Jeżeli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej, oraz upoważnienie do złomowania pojazdu dla osoby wyrejestrowującej pojazd w imieniu podmiotu gospodarczego. Niezbędny jest także dokument tożsamości właściciela pojazdu.

Po przyjęciu pojazdu do kasacji właściciel otrzymuje: zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do stacji demontażu pojazdów, unieważnienie dowodu rejestracyjnego, unieważnienie tablic rejestracyjnych, unieważnienie karty pojazdu (jeśli była wydana). Z chwilą wydania zaświadczenia o przyjęciu pojazdu przestaje także obowiązywać opłata OC pojazdu, jeśli ten ją posiadał, zaś nadpłatę można wycofać.

Wycofane z eksploatacji auto, to odpad niebezpieczny, który zagraża środowisku. W związku z tym stacje demontażu zapewniają bezpieczne ich przetwarzanie na inne odpady, które następnie są odzyskiwane lub unieszkodliwiane. Każdy przyjęty do takiej stacji pojazd poddany jest procesom recyklingu, tj. działaniu polegającym na ponownym wykorzystaniu odzyskanych materiałów lub części do pierwotnego lub innego przeznaczenia (akumulator, złom metalowy). Pozostałe elementy pojazdu poddawane są procesom odzysku energii (opona jako paliwo) lub unieszkodliwiana (tworzywa sztuczne).

źródło: nadrogach.pl


data ostatniej modyfikacji: 2009-03-09 20:28:00
Komentarze
Polityka Prywatności