Czarne punkty

Czarne punkty na polskich drogach

Każdego dnia w wypadkach samochodowych w Polsce ginie około 20 osób, ponad 220 doznaje obrażeń ciała. Straty finansowe państwa z tytułu wypadków drogowych wyniosły w ubiegłym roku około 7% dochodu narodowego, podczas gdy według ekspertów z Banku Światowego powinny one mieścić się w przedziale 1-2% produktu krajowego brutto. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej obok standardowych, bieżących działań w ramach przyznanego budżetu - jak np. oznakowanie w 1998 roku 47 tys. dróg znakami poziomymi - podjęło dodatkową inicjatywę, która ma szansę zmienić statystyki śmierci i poprawią bezpieczeństwo na drogach.

Ogólnopolski program "Uwaga na czarne punkty" polega na specjalnym oznakowaniu niebezpiecznych miejsc. Celem akcji jest spowodowanie szczególnie ostrożnych zachowań zarówno kierowców, jak i pieszych w sąsiedztwie oznakowań, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach.
W Polsce jest ponad 1 200 odcinków dróg określanych międzynarodową nazwą "czarne punkty". Są to miejsca, w których szczególnie często dochodzi do wypadków i kolizji drogowych. Liczba ta corocznie wzrasta. Fundusze Ministerstwa pozwalają na przebudowę zaledwie stu kilkudziesięciu niebezpiecznych miejsc rocznie. Dodatkowo, nie zawsze przebudowa danego odcinka drogi gwarantuje eliminację lub ograniczenie niebezpieczeństwa.
Dlatego MTiGM zainicjowało program "Uwaga na czarne punkty", który jest finansowany z pozabudżetowych środków.


Lista "czarnych punktów" w Polsce:

 • Droga nr 1, GDDP Bydgoszcz, m. Otłoczyn
  Statystyka wypadkowości: 18 wypadków, 9 zabitych, 17 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: występują łuki poziome, ograniczenie widoczności
 • Droga nr 10, GDDP Bydgoszcz, m. Skępe
  Statystyka wypadkowości: 25 wypadków, 11 zabitych, 45 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: występują liczne łuki poziome i pionowe ograniczające widoczność
 • Droga nr 52, GDDP Bydgoszcz, m. Suchatówka
  Statystyka wypadkowości: 10 wypadków, 4 zabitych, 15 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: miejscowość o zabudowie mało zwartej i odsuniętej od drogi
 • Skrzyżowanie drogi nr 22 z drogą nr 214, GDDP Gdańsk
  Statystyka wypadkowości: 16 wypadków, 2 zabitych, 35 rannych
 • Droga nr 46, GDDP Katowice, m. Paworków
  Statystyka wypadkowości: 15 wypadków, 3 zabitych
  Opis miejsca niebezpiecznego: łuki poziome, skrzyżowania, szkoła i przedszkole
 • Droga nr 1, GDDP Katowice, odcinek Bielsko-Biała - granica państwa
  Statystyka wypadkowości: 17 wypadków, 2 zabitych
  Opis miejsca niebezpiecznego: odcinek w łuku poziomym i pionowym
 • Droga nr 1, GDDP Katowice, odcinek Bogusławice - Grabowa
  Statystyka wypadkowości: 19 wypadków, 2 zabitych, 19 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: łuk poziomy i pionowy
 • Droga nr 94, GDDP Kraków, m. Bulowice
  Statystyka wypadkowości: 94 wypadków, 5 zabitych, 105 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: jeden łuk poziomy
 • Droga nr 777, GDDP Kraków, m. Pobiednik
  Statystyka wypadkowości: 30 wypadków, 2 zabitych, 42 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: trzy łuki poziome, jeden łuk pionowy, cztery skrzyżowania z drogami utwardzanymi
 • Droga nr 7, GDDP Kraków, m. Michałowice
  Statystyka wypadkowości: 65 wypadków, 2 zabitych, 42 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: dwa łuki poziome, jeden łuk pionowy
 • Droga nr 74, GDDP Kielce, m. Kostomłoty i Miedziana Góra
  Statystyka wypadkowości: 18 wypadków, 1 zabitych, 20 rannych
 • Droga nr 7, GDDP Kielce, m. Ignacówka
  Statystyka wypadkowości: 21 wypadków, 3 zabitych, 27 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: dwa przesunięte skrzyżowania
 • Droga nr 2, GDDP Lublin, m. Sławacinek Nowy
  Statystyka wypadkowości: 24 wypadków, 6 zabitych, 27 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: skrzyżowanie z drogami gminnymi, chodniki
 • Droga nr 19, GDDP Lublin, m. Strzeszkowice
  Statystyka wypadkowości: 18 wypadków, 6 zabitych, 25 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: cztery łuki pionowe, jeden poziomy, chodniki, przejście dla pieszych, zatoki autobusowe
 • Droga nr 17, GDDP Lublin m. Życzyn
  Statystyka wypadkowości: 24 wypadków, 1 zabitych, 38 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: odcinek prosty, liczne zjazdy, skrzyzowanie, cztery przejścia dla pieszych
 • Droga nr 1, GDDP Łódź, odcinek Łódź - Piotrków
  Statystyka wypadkowości: 41 wypadków, 4 zabitych, 64 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: jedno skrzyżowanie skanalizowane
 • Droga nr 14, GDDP Łódź, odcinek Łódź - Sieradz
  Statystyka wypadkowości: 18 wypadków, 9 zabitych, 17 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: odcinek prosty z dwoma mostami o zwężonej skrajni
 • Droga nr 7, GDDP Olsztyn (od km 48+734 do km 55+485)
  Statystyka wypadkowości: 17 wypadków, 2 zabitych, 36 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: liczne zjazdy, obiekty usługowe
 • Droga nr 4, GDDP Opole, m. Skorogosz
  Statystyka wypadkowości: 14 wypadków, 1 zabitych, 18 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: skrzyżowanie oraz przejście przez miejscowość
 • Droga nr 404, GDDP Opole, m. Niemodlin
  Statystyka wypadkowości: 50 wypadków, 6 zabitych, 49 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: przejście przez miasto
 • Droga nr 4, GDDP Opole, m. Brzeg (obejście)
  Statystyka wypadkowości: 19 wypadków, 3 zabitych, 27 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: dwa skrzyżowania
 • Droga nr 5 , GDDP Poznań, m. Kościan
  Statystyka wypadkowości: brak
  Opis miejsca niebezpiecznego: skrzyżowanie z wjazdem do miasta, i drogą powiatową, ograniczenie widoczności
 • Droga nr 2, GDDP Poznań, m. Brzeźno
  Statystyka wypadkowości: brak
  Opis miejsca niebezpiecznego: trzy skrzyżowania z drogami gminnymi na długości 440 m, wzmożony ruch pieszy, szkoła, kościół, obiekty usługowe
 • Droga nr 2, GDDP Poznań, m. Nekla
  Statystyka wypadkowości: 27 wypadków, 1 zabitych, 30 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: skrzyzowanie z drogami powiatowymi
 • Droga nr 98, GDDP Rzeszów, m. Szebnie
  Statystyka wypadkowości: 22 wypadków, 2 zabitych, 35 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: przecięcie miejscowości
 • Droga nr 98, GDDP Rzeszów, m. Rymanów
  Statystyka wypadkowości: 31 wypadków, 1 zabitych, 38 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: brak widoczności, łuk pionowy, skrzyżowanie
 • Droga nr 3, GDDP Szczecin (od km 42+013 do km 43+800)
  Statystyka wypadkowości: 13 wypadków, 7 zabitych, 13 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: dwa łuki - pionowy i poziomy
 • Droga nr 723, GDDP Warszawa, m. Piaseczno
  Statystyka wypadkowości: 20 wypadków, 2 zabitych, 21 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną (50% wypadków)
 • Droga nr 60, GDDP Warszawa, m. Ponikiew
  Statystyka wypadkowości: 7 wypadków, 2 zabitych, 9 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: skrzyżowanie z drogą powiatową
 • Droga nr 8, GDDP Wrocław, m. Ligota Polska
  Statystyka wypadkowości: 26 wypadków, 9 zabitych, 38 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: łuki poziome, poprzedzone odcinkiem prostym, liczne zjazdy
 • Droga nr 5, GDDP Wrocław, m. Wisznia Mała
  Statystyka wypadkowości: 25 wypadków, 11 zabitych, 23 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: łuk poziomy i pionowy poprzedzony prostym odcinkiem drogi w spadku podłużnym, liczne zjazdy
 • Droga nr 2, GDDP Zielona Góra, odcinek Świebodzin - Wityń
  Statystyka wypadkowości: 10 zabitych, 24 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: łuk poziomy - widoczność ograniczona (ściana lasu)
 • Droga nr 275, GDDP Zielona Góra, odcinek Drzeniów - Gestowice
  Statystyka wypadkowości: 10 zabitych, 22 rannych
  Opis miejsca niebezpiecznego: prosty odcinek drogi, dobra widoczność
 • Droga nr 16, GDDP Olsztyn, odcinek Grudziądz - granica państwa
  Statystyka wypadkowości: brak
 • Droga nr 5, Wrocław - Walbrzych, m. Siedlakowice - Mirosławice (woj. śląskie)
  Statystyka wypadkowości: 26 wypadków, 11 zabitych, 26 rannych
 • Droga nr 2, Świecko - Terespol, m. Błonie (woj. mazowieckie)
  Statystyka wypadkowości: 24 wypadki, 27 zabitych, 87 rannych
 • Droga nr 5, Poznań - Bydgoszcz, m. Biskupice ( woj. wielkopolskie)
  Statystyka wypadkowości: 1 zabity, 24 ranne
 • Droga nr 8, Warszawa - Białystok, m. Słupno (woj. mazowieckie)
  Statystyka wypadkowości: 13 wypadków, 7 zabitych,11 rannych
 • Droga nr 4, Kraków - Tarnów - Rzeszów, m. Rzezawa ( woj. małopolskie)
  Statystyka wypadkowości:16 wypadków, 5 zabitych,18 rannych
 • Droga nr 4, Kraków - Tarnów - Rzeszów, m. Targowisko (woj. małopolskie)
  Statystyka wypadkowości: 35 wypadków,11 zabitych, 59 rannych
 • Droga nr l, Gdańsk - Łódź - Cieszyn, m. Ozorków (woj. łódzkie)
  Statystyka wypadkowości: 26 wypadków, 2 zabitych, 37 rannych
 • Droga nr 1, m. Podwarpie (woj. śląskie)
  Statystyka wypadkowości: 27 wypadków, 2 zabitych, 28 rannych
 • Droga nr 1, m. Brudzowice (woj. śląskie)
  Statystyka wypadkowości: 28 wypadków, 6 zabitych, 30 rannych
 • Droga nr 7, Warszawa - Kraków, m. Falęcice k/Białobrzegów (woj. świętokrzyskie)
  Statystyka wypadkowości: 23 wypadki, 10 zabitych, 43 rannych
 • Droga nr 17, Warszawa-Lublin m. Jastków (woj. lubelskie)
  Statystyka wypadkowości: 30 wypadków, 9 zabitych, 48 rannych
 • Droga nr 1, m. Dolna i Górna Grupa(woj. kujawsko-pomorskie)
  Statystyka wypadkowości: 29 wypadków, 7 zabitych, 40 rannych
 • Droga nr 10, m. Trzeciewnica (woj. kujawsko-pomorskie)
  Statystyka wypadkowości: 12 wypadków, 5 zabitych, 26 rannych
 • Droga nr 10, m. Mikanowo (woj. kujawsko-pomorskie)
  Statystyka wypadkowości: 7 wypadków, 4 zabitych, 9 rannych
 • Droga nr 10, m. Czernikowo (woj. kujawsko-pomorskie)
  Statystyka wypadkowości: 10 wypadków, 2 zabitych, 16 rannych
 • Droga nr 28, m. Krosno (woj. podkarpackie)
  Statystyka wypadkowości: 15 wypadków, 1 zabity, 23 rannych
 • Droga nr 9, m. Babica (woj. podkarpackie)
  Statystyka wypadkowości: 13 wypadków, 5 zabitych, 24 rannych
 • Droga nr 2, m. Buczyce (woj. lubuskie)
  Statystyka wypadkowości: 23 wypadki, 5 zabitych, 35 rannych
 • Droga nr 3, m. Otyń (woj. lubuskie)
  Statystyka wypadkowości: 35 wypadków, 5 zabitych, 52 rannych
 • Droga nr 1, m. Łęgowo (woj. pomorskie)
  Statystyka wypadkowości: 22 wypadki, 41 rannych
 • Droga nr 49, m. Krapkowice (woj. opolskie)
  Statystyka wypadkowości: 17 wypadków, 3 zabitych, 26 rannych
 • Droga Syców - Ostrzeszów, miejscowość Mąkoszyce (woj.wielkopolskie). Nieoznakowany (!) i zasłonięty budynkiem zakręt ok. 120 stopni przy wjeździe do Mąkoszyc od strony Sycowa."Pikanterii" temu miejscu dodaje fakt, że na zakręt wjeżdża się jadąc z górki.
 • Odcinek drogi Byczyna - Kępno na trasie Katowice - Poznań.
  Zakręt 90 stopni w miejscowości Kostów (woj. opolskie).
 • Zakręt na drodze z Gancarska do Sobótki (woj.dolnośląskie)
 • Zakręt śmierci tuz za Redą. Wyjeżdżając z Redy w stronę Pucka/Władysławowa to pierwszy zakręt w prawo (zaczynają sie 2 pasy nowej drogi)
 • Droga krajowa nr 82 Lublin - Łęczna.
  Feralne miejsce znajduje się w okolicach kamieniarstwa "Grantur",
  kilka kilometrów przed istniejącym czarnym punktem w Łuszczowie.

Materiały zostały pobrane od GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad).
Polityka Prywatności